×
რეზიუმეს შესაქმნელად, რედაქტირებისთვის ან იდეებისთვის ⬇️
1.Zety↗️
2.Resumonk↗️
3.Resumehelp↗️
4.Visualcv↗️
5.Cvmaker↗️
6.Jobseeker↗️
7.Resumup↗️
8.Resumegenius↗️
9.Enhancv↗️
10.Freshresume↗️

➡️ფეისბუქ ჯგუფი 

დამატებითი შეკითხვებისთვის მოგვწერეთ ფბ გვერდზე ან ელ-ფოსტაზე:
✉️ career@gyrsa.org

მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა!
ყველა რეგისტრირებული სტუდენტის ელ-ფოსტა და ტელეფონის ნომერი შეინახება ჩვენს ბაზაში, არის კონფიდენციალური და არ გასაჯაროვდება სხვა პირებთან. 


ჯირსა,
გისურვებთ წარმატებას!