×
ჯირსა 2012 წლიდან სამეცნიერო-კვლევითი, საგანმანათლებლო-მარკეტინგული მიმართულებით ახორციელებს კონსალტინგურ მომსახურებას და ეხმარება სხვადასხვა კომპანიას (მათ შორის, ჩინურს და უცხოურს) ან ფიზიკურ პირს პროექტების წარმატებით დაგეგმვა/განხორციელებაში.
ჩამოთვლილი კონსალტინგური მომსახურებების გარდა, ჯირსა კონსალტინგი გთავაზობთ: 
🔸ვებ-დიზაინერების და პროგრამისტების მომსახურებას
🔸იურისტების და ნოტარიუსის მომსახურებას 
🔸საბუღალტრო მომსახურებას
🔸ტურიზმის მენეჯერების მომსახურებას
🔸სხვადასხვა ენის თარჯიმნის მომსახურებას (აკადემიური, ტურისტული)