×
ჯირსაში მოქმედებს, როგორც კვლევის სრული პაკეტი 0-დან საბოლოო ეტაპის ჩათვლით, აგრეთვე, ცალკეული პაკეტი: კვლევითი ინტერვიუერების ჯირსას ბაზა, კითხვარის შედგენა/დატესტვა, მეთოდოლოგია, შერჩევა, მონაცემების დამუშავება და ანალიზი, მონაცემების ვიზუალიზაცია, კვლევითი ანგარიშის მენტორობა და რედაქტირება, კვლევის მონიტორინგი, კვლევითი ანგარიშის ვიზუალური პრეზენტაცია და სხვა.